• ekonomické riešenie
  • neštandardné hĺbky na dopyt

Schéma prierezu parepetu